חץ.png

העולם שייך לצעירים? מי אמר?

כולנו הפנמנו את הפרדיגמה הגדולה, המפלה והמוטעית לגבי ההזדקנות, זאת המניחה שחיינו הפרודוקטיביים בדרך כלל מגיעים לקיצם בהגיענו לגיל הפרישה מהעבודה. אותה ראיה מעוותת הסבורה שמכאן ואילך מה שחשוב הוא רק למצוא "דרך להעסיק את עצמנו", ולעשות את המירב למנוע את ההידרדרות של חיינו בשלבים המתקדמים של החיים.

גישת ה"סייג'ינג®" התפתחה בארה"ב לקראת סוף המאה ה-20 במטרה לשנות את הראיה המוגבלת ופוגענית הזו, וליצור פרדיגמה חדשה להסתכלות על תהליך ההזדקנות כדרך של התפתחות אישית ורוחנית של האדם, הזדמנות "לקצור את תבונת החיים". כמובילה דרך בתנועת ה"הזדקנות המודעת", תנועת הסייג'ינג מזמינה אותנו לחקור את פרי-נסיוננו, להתבונן וללקט את התובנות של השנים שמאחורנו,  על מנת להיטיב עם עצמנו היום וליצור השפעה חיובית במעגלים השונים סביבנו בתוך החברה והעולם בו אנו חיים. גישה זו מקדמת תפיסת עולם שבה אנשים מבוגרים משחקים תפקיד חשוב בחניכה ובהעברת תובנות לדור הצעיר, במיוחד כשמדובר בהתנהגות מוסרית, אתית וההתפתחות הפנימית שלנו כבני-אדם.

בעזרת תרגילים קבוצתיים, המשתתפים לומדים להרכיב "משקפיים חדשות" בכדי לראות מה שקודם לכן לא התאפשר: שתהליך ההזדקנות יכול להוות אחת מהחוויות החיוביות ביותר בחיינו!

ההרצאה הזאת ניתנת להרחבה לסדנא דינמית, אנרגטית ואינטראקטיבית בת 6-4 מפגשים בני 3-2 שעות. במהלך המפגשים המשתתפים מתבוננים ומשתפים את יתר חברי הקבוצה בנושאים הבאים:

          ניהול הזמן: מה חשוב, שונה וחדש בניהול הזמן בתקופה זו של חייכם?

חץ תחתון.png

          מהם הסיפורים המרכזיים שהשפיעו על מהלך חייכם בעבר? 

חץ תחתון.png

          מה אומרת לכם המילה "זקן"? כיצד המשמעות שאתם מייחסים למילה זו משפיעה על הדרך שבה אתם חיים את חייכם??

חץ תחתון.png

          מורשת: מהי המורשת שאתם חפצים להשאיר מאחור?

חץ תחתון.png

          חלומות: אילו חלומות אתם בוחרים לקדם בחייכם היום ובעתיד לבוא?

חץ תחתון.png

          החזון: מהי משמעות ה"חזון" בשלב זה בחייכם? כיצד ניתן ליצור חזון מרגש במחצית השניה של החיים?

חץ תחתון.png

(מתאים לקבוצות גדולות וקטנות כאחד)

shutterstock_547943572.jpg

סדנת "סקירת חייך" - להתבונן אחורה

האם אי-פעם עצרתם ולקחתם את הזמן "לסקור את חייכם"?

הכוונה היא למסגר תקופות שונות לאורך החיים באופן כרונולוגי, מתוך התבוננות "ממעוף הציפור", כלומר מזווית חדשה המאפשרת ראיה והבנה שונה של תמונת חיים. אם התשובה היא שלילית, אתם מוזמנים בהחלט! זוהי  דרך מעצימה לאמץ פרספקטיבה חדשה על העבר, כדי לסייע ולכוון לעבר המטרות שאתם רוצים להגשים במהלך חייכם.

בתהליך מרגש זה המיועד לאנשים במחצית השנייה של חייהם, תלמדו טכניקה שאתה ניתן "למפות" את אופן ההתנהלות שלכם בדרכי החיים. בעזרת חברים אחרים בקבוצה ניתן להגיע לתובנות, לקצור את התבונה ולהתמלא במוטיבציה לקידום מטרות עתידיות, יצירת חזון והחלטות שונות בהמשך הדרך.

(מתאים לעבודה פרטנית, קבוצות קטנות וגדולות כאחד).