Happy seniors raising hands

בכדי להיות מסוגלים להבין מהי באמת "ההזדקנות כהזדמנות" ומה הכוונה בלקצור את תבונת הגיל, עלינו לדאוג לכך שתהיה "תקשורת" עמוקה ואותנטית, קודם-כל עם עצמנו ולאחר מכן עם האחרים סביבנו ובחיינו. כאדם שאוהב לכתוב ולהביע מחשבות ורגשות, וכמי ששואף "להיות השינוי ש [אני] רוצה לראות בעולם" (מהטמה גנדי), פתחתי בלוג שעוסק רובו ככולו בהזדמנות שטומנת בחובה ההזדקנות.  

תחום ההזדקנות המודעת מתפתח במהירות עצומה. יש כל-כך הרבה על מה לכתוב ולשוחח ואני מתרגש מהפלטפורמה הזו וההדים שהיא יכולה לייצר בין הקוראים בארץ ובעולם כולו.  מוזמנים להיכנס, לקרוא, לשאול, להעיר ולשתף בתובנות. להשתמע!

חץ.png