top of page
Happy seniors raising hands

על מנת לרדת לעומקו של הביטוי "ההזדקנות כהזדמנות", ולהתמקד בהבנה של המילים "משמעות" ו"לקצור את תבונה של הגיל", אני מאמין שעלינו לשאוף "לתקשר" עם עצמנו ועם אחרים ברמה עמוקה יותר ממה שאולי התרגלנו אליה. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתהליך הזה, בהתבוננות הזאת על חיינו בתקופה המיוחדת הזו, לשאול את השאלות החשובות לנו ולשתף אותי ואחרים במה שעשוי לעלות על דעתכם. אין כמו המילה הכתובה לפתוח את המקומות ה"לא שגרתיים" ומרתקים האלה- מוזמנים לקרוא ולהגיב!

"משמעות החיים שונה מאדם לאדם, מיום ליום, משעה לשעה. מה שחשוב, אם כן, אינו משמעות החיים באופן כללי אלא המשמעות הספציפית של חייו של אדם ברגע נתון”. (ויקטור א. פרנקל)

חץ.png
bottom of page